Home.
Stukwerk.
Informatie.
Foto's.
Contact.
Bovenkamp
Stukadoors- en afbouwbedrijf

Tenzij uitdrukkelijk anders geoffreerd, gelden de hieronder beschreven voorwaarden op alle overeenkomsten voor de uitvoer van werkzaamheden door Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp per 04-01-2021.

 

- Bij het accepteren van een offerte, accepteert U ook deze voorwaarden!

- Een exemplaar word bij elke offerte meegestuurd.

- De te stukadoren ruimten dienen leeg te zijn.( vrij van roerende zaken )

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan roerende zaken die toch in de te
  stukadoren ruimten achterblijven.

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan verf, latex, behang of vloerbedekking,
  die ontstaat door het afplakken van of het verwijderen hiervan op de
  genoemde ondergronden.

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan afwerklagen, niet zijnde afwerklagen
  aangebracht door Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp, op het
  gestukadoorde oppervlak, die ontstaat door of met betrekking tot
  garantie werkzaamheden.

- Eventueel veroorzaakte schade zal bij onze verzekering gemeld worden.

- Aanbrengen van wapeningsgaas is geen garantie voor het niet
  scheuren van de gestukadoorde wanden / plafonds.

- Het stukadoren van hout of houtsoortige ondergronden valt niet onder
  de garantie m.b.t. hechting, scheuren of verkleuren.

- Het aanbrengen van een afwerklaag als b.v. latex, behang of sierpleister
  voor het einde van de droogtijd doet alle aanspraak op garantie vervallen.

- Werkzaamheden welke op de factuur vermeld zijn als "gratis" vallen niet onder enige   vorm van garantie.

- De kosten m.b.t. garantie of garantiewerkzaamheden zullen NOOIT het gefactureerd   bedrag overschrijden.

- U dient zelf schakelmateriaal, verwarmingselementen (indien nodig),
  plinten (indien nodig), behang, schroten, overige wandbekleding,
  witkalk / veegvast en andere obstakels welke hinder kunnen geven m.b.t.
  de geoffreerde werkzaamheden te verwijderen.

- Wij dienen ten tijde van de werkzaamheden vrij te kunnen beschikken
  over water en stroom.

- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de door
  de fabrikant van de gebruikte materialen en de door ons bedrijfschap
  gestelde normen betreft “vlakheids tolleranties” en verwerkingsvoorschriften.

- Aanwijzingen van Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp m.b.t.
  openstaande ramen (tocht) en temperatuur ten tijde van de werkzaamheden
  dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, als ook aanwijzingen m.b.t.
  verbetering van de te stukadoren ondergrond. Kwaliteit- of tijdsverlies door niet   opvolgen   van de aanwijzingen valt buiten onze verantwoording. Tijdsverlies  word   derhalve ook  gezien als meerwerk.

- Meerwerk : Voor meerwerk, ontstaan door verandering vanuit opdrachtgever,  anders   dan werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ivm stagnatie, zie   volgend punt,   geldt: Indien dit binnen het gereserveerd tijdsbestek  meegenomen kan worden, doen   wij   dat. U krijgt vooraf mondeling een prijs opgave welke u accepteert en op de factuur   terug   ziet als meewerk.

- Alle niet geoffreerde werkzaamheden die wij uit moeten voeren i.v.m.
  stagnatie of om dit te voorkomen worden gefactureerd tegen het volgende
  tarief: €52,30 inclusief 9% btw of € 58,00 inclusief 21% btw per uur.

- Minderwerk : Alle geoffreerde werkzaamheden die niet uitgevoerd worden, anders dan   door annuleren, zie voorlaatste punt, worden tegen het vermeld tarief, of bij aannemen   voor 1 totaalprijs naar ratio, in mindering gebracht.   

- De betalingstermijn is 14 dagen na factuur datum. Wanneer U het na afronden van de   werkzaamheden ergens niet mee eens bent, of wanneer U vind dat de werkzaamheden   niet naar behoren zijn uitgevoerd, dient u mij schriftelijk (whatsapp / mail), doch binnen   3  dagen na afronden van de werkzaamheden op de hoogte te brengen. U kunt dan   maximaal 10% van het factuur bedrag achterhouden. Deze 10% betaald U dan pas als a   alles naar tevredenheid is afgerond. Echter binnen 3 werkdagen na afronden van de   werkzaamheden. Zonder schriftelijke vermelding binnen 3 dagen na afronden van de   werkzaamheden geeft u aan akkoord te zijn met de geleverde werkzaamheden. Dan   geldt: Bij niet betalen binnen 14 dagen ontvangt u een herinnering per app / telefoon.   wanneer betaling nog 16 dagen uitblijft ontvangt u een herinnering per mail,   vermeerderd   met  € 50,- administratie kosten. Bij uitblijven van betaling zijn wij   genoodzaakt de incasso   uit handen te geven en de bijkomende kosten aan u te   factureren.

- Wanneer U akkoord gaat met een offerte, heeft U 3 dagen bedenktijd. Deze 3 dagen   gaan in 0:00u op de dag ( datum ) van het akkoord en stoppen 24:00u op de derde dag   daarna. wanneer U na deze termijn de offerte of een substantieel deel daarvan annuleert   worden er kosten in rekening gebracht, te weten 10% van het geoffreerd bedrag met   een minimum van € 121,- inclusief 21% BTW. Tenminste tot 4 weken voor aanvang.   Binnen 4 weken voor aanvang 50% van het geoffreerd bedrag.

- Na deze 3 dagen bedenktijd geld ook : het verplaatsen van de werkzaamheden brengt   kosten met zich mee. Tot 4 weken voor aanvang is dat 1X gratis, binnen 4 weken kost   dat € 58,00 inclusief 21% en binnen 1 week of geen bericht 1 verloren dag arbeid a   €418,56 inclusief 9% btw en €464,64 incluisef 21% btw. welke als meerwerk op de   factuur wordt vermeld, tenzij op uw offerte anders vermeldt. Voor nieuwbouw geldt : Tot   2 weken voor aanvang 1X gratis verplaatsing, naar eerst volgende mogelijkheid ivm   onze planning. Het dan alsnog annuleren van de werkzaamheden wordt gezien als   annuleren bij voorgaand punt.

- Overmacht : Indien de werkzaamheden verplaatst moeten worden of in zijn geheel geen   doorgang kunnen vinden uiten verwijtbare tekortkoming van opdrachtgever en/of   opdrachtnemer. Denk hierbij voor opdrachtgever aan een niet aan de afspraak houdende   electricien / loodgieter / tegelzetter / etc. Denk hierbij voor opdrachtnemer aan ziekte,   blessure, defecte apparatuur of een te late levering van materiaal. Het verplaatsen of   annuleren van de werkzaamheden zal dan voor beide partijen kosteloos en zonder   verdere verplichtingen zijn.

- Een meubelstuk voor u op maat gemaakt dient ten alle tijden te worden afgenomen. De   productie hiervan start na betaling van 1e factuur welke 50% van het totaal bedrag is en   kan afgehaald worden na betaling van het restant. Dit mag contant bij oplevering of via   betaalverzoek / tikkie. Annuleren van een meubelstuk na voldoen van 1e factuur doet   het recht op levering en restitutie vervallen.

©Bovenkampstukadoor
KvKnr. 30171184
Website: Studio webdesign