Home.
Stukwerk.
Informatie.
Foto's.
Contact.
Bovenkamp
Stukadoors- en afbouwbedrijf

Tenzij uitdrukkelijk anders geoffreerd, gelden de hieronder beschreven voorwaarden op alle overeenkomsten voor de uitvoer van werkzaamheden door Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp per 01-02-2019.

 

- Bij het accepteren van een offerte, accepteert U ook deze voorwaarden!

- Een exemplaar word bij elke offerte meegestuurd.

- De te stukadoren ruimten dienen leeg te zijn.

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan roerende zaken die toch in de te
  stukadoren ruimten achterblijven.

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan verf, latex, behang of vloerbedekking,
  die ontstaat door het afplakken van of het verwijderen hiervan op de
  genoemde ondergronden.

- Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp kan in geen geval aansprakelijk
  worden gesteld voor schade aan afwerklagen, niet zijnde afwerklagen
  aangebracht door Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp, op het
  gestukadoorde oppervlak, die ontstaat door of met betrekking tot
  garantie werkzaamheden.

- Eventueel veroorzaakte schade zal bij onze verzekering gemeld worden.

- Aanbrengen van wapeningsgaas is geen garantie voor het niet
  scheuren van de gestukadoorde wanden / plafonds.

- Het stukadoren van hout of houtsoortige ondergronden valt niet onder
  de garantie m.b.t. hechting, scheuren of verkleuren.

- Het aanbrengen van een afwerklaag als b.v. latex, behang of sierpleister
  voor het einde van de droogtijd doet alle aanspraak op garantie vervallen.

- Werkzaamheden welke op de factuur vermeld zijn als "gratis" vallen niet onder   enige vorm van garantie.

- De kosten m.b.t. garantie of garantiewerkzaamheden zullen NOOIT het   gefactureerd bedrag overschrijden.

- U dient zelf schakelmateriaal, verwarmingselementen (indien nodig),
  plinten (indien nodig), behang, schroten, overige wandbekleding,
  witkalk / veegvast en andere obstakels welke hinder kunnen geven m.b.t.
  de geoffreerde werkzaamheden te verwijderen.

- Wij dienen ten tijde van de werkzaamheden vrij te kunnen beschikken
  over water en stroom.

- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de door
  de fabrikant van de gebruikte materialen en de door ons bedrijfschap
  gestelde normen betreft “vlakheids tolleranties” en verwerkingsvoorschriften.

- Aanwijzingen van Stukadoors- en afbouwbedrijf Bovenkamp m.b.t.
  openstaande ramen (tocht) en temperatuur ten tijde van de werkzaamheden
  dienen ten alle tijden te worden opgevolgd, als ook aanwijzingen m.b.t.
  verbetering van de te stukadoren ondergrond. Kwaliteit- of tijdsverlies door niet   opvolgen van de aanwijzingen valt buiten onze verantwoording. Tijdsverlies   word derhalve ook gezien als meerwerk.

- Meerwerk : Voor meerwerk, ontstaan door verandering vanuit opdrachtgever,   anders dan werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden ivm stagnatie, zie   volgend punt, geldt: Indien dit binnen het gereserveerd tijdsbestek   meegenomen kan worden, doen wij dat. U krijgt vooraf een prijs opgave welke   U per mail moet bevestigen. Zonder bevestiging van ; meerwerk + bedrag op   uw offerte nummer, kan het meerwerk niet uitgevoerd worden.

- Alle niet geoffreerde werkzaamheden die wij uit moeten voeren i.v.m.
  stagnatie of om dit te voorkomen worden gefactureerd tegen het volgende
  tarief: €49,- inclusief 9% btw of € 54,50 inclusief 21% btw per uur.

- Minderwerk : Alle geoffreerde werkzaamheden die niet uitgevoerd worden,   anders dan door annuleren, zie voorlaatste punt, worden tegen het vermeld   tarief, of bij aannemen voor 1 totaalprijs naar ratio, in mindering gebracht.   

- De betalingstermijn is 14 dagen na factuur datum. Wanneer U het na afronden   van de werkzaamheden ergens niet mee eens bent, of wanneer U vind dat de   werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd, mag U maximaal 10% van   het factuur bedrag achterhouden. Deze 10% betaald U dan pas als alles naar   tevredenheid is afgerond. Echter binnen 3 werkdagen na afronden van de   werkzaamheden.

- Sommige offertes worden gebruikt om ivm schade geld te krijgen bij een   verzekeringsmaatschappij. Een offerte maken kost tijd en geld. Daarom zijn   offertes voor schade herstel niet gratis. Deze kosten €50,-. Dit word   gefactureerd wanneer U niet binnen 3 maanden na offerte datum akkoord gaat,   tenzij U een beter / goedkoper alternatief kunt overleggen. Bij alsnog gebruik   maken van de offerte kunt U de €50,- in mindering brengen op de factuur o.v.v.   min uw offerte nummer.    

- Wanneer U akkoord gaat met een offerte, heeft U 3 dagen bedenktijd. Deze 3   dagen gaan in 0:00u op de dag ( datum ) van het akkoord en stoppen 24:00u   op de derde dag daarna. wanneer U na deze termijn de offerte of een   substantieel deel daarvan annuleert worden er kosten in rekening gebracht, te   weten 10% van het geoffreerd bedrag met een minimum van € 121,- inclusief   21% BTW. Tenminste tot 8 weken voor aanvang. Binnen 8 weken  tot 4 weken   voor aanvang 25% en binnen 4 weken voor aanvang 50% van het geoffreerd   bedrag.

- Na deze 3 dagen bedenktijd geld ook : het verplaatsen van de werkzaamheden   brengt kosten met zich mee. tot 4 weken voor aanvang is dat gratis, binnen 4   tot 2 weken voor aanvang kost dat € 54,50 inclusief 21% en binnen 2 weken   10% van het geoffreerd bedrag, welke als meerwerk op de factuur wordt   vermeld, tenzij anders overeengekomen.

  Voor nieuwbouw geldt : Tot 2 weken voor aanvang gratis verplaatsing, naar   eerst volgende mogelijkheid ivm onze planning. Het dan alsnog annuleren van   de werkzaamheden wordt gezien als annuleren bij voorgaand punt.

©Bovenkampstukadoor
KvKnr. 30171184
Website: Studio webdesign